Poročilo komisije za razvoj Turnega kluba gora

Poročile turnih smukov za sezono 2018

Vseh opisov na razmerah turnega kluba je 804.  Nekaj je opisov z dvema ali več turami in sem jih ločil.

 

Diagram  turnih smukov, z več kot 4 ponovitvami

 

Diagram števila turnih  smukov (6 ali več ) na dan.

Opisi po avtorjih so na samih spletni strani turnega kluba.

 

Novi produkti

Low back pain relief (lajšanje bolečine v križu )

Približno 80 odstotkov prebivalstva v določenem trenutku svojega življenja trpi zaradi bolečine v križu. Vendar pa so nekateri ljudje bolj izpostavljeni tveganju za kronične in akutne poškodbe hrbta zaradi njihovega življenjskega sloga. Low back pain relief je ilustrirani video vodič za naravno lajšanje bolečin v križu.Program vadbe za pomoč pri bolečinah v križu (Low Back Pain Relief) je nov cenovno ugoden (koda ) tečaj na Udemy! Prva verzija je brezplačna. Naslednja verzija (z več vaj, če bo interes ) bo 19,99 Eur.

 

VO2max kalkulator

Obstajajo številni vadbeni in nevadbeni testi, ki se uporabljajo za oceno VO2max. Testi z vadbo vključujejo enačbe, ki predvidevajo porabo kisika pri določeni vadbeni intenzivnosti. Običajna ocena maksimalne aerobne kapacitete vključuje merjenje srčnega utripa pri dveh ločenih submaksimalnih delovnih obremenitvah. To je posledica pozitivnega linearnega razmerja med srčnim utripom in izhodno močjo v širokem obsegu intenzivnosti vadbe. Na osnovi online tečaja Znanost in šport [blog  ] sem pripravil spletno aplikacijo .

VO2max kalkulator


Na spletni strani je tudi povezava za android aplikacijo, ki je še v razvoju.

 

EXIF meta oznake na fotografijah

Informacije na fotografijah, ki jih beležijo pametni telefoni ali DSLR fotaparati

Ste kdaj imeli težave s slikami, posnetimi na mobilni napravi v portretu, ki se prikazujejo v panorami v e-poštnih sporočilih, na vašem spletnem dnevniku ali v starejših oknih 7?
Ste kdaj razmišljali, ko delite fotografijo, z njo delite tudi meta podatke?
Skoraj vsi digitalni fotoaparati posnamejo in shranjujejo različne nastavitve fotoaparata, podatke o prizorih, datum / uro, ko je bila fotografija posneta itd., kot izmenljive podatke o slikovni datoteki (EXIF). Ti metapodatki se shranijo v slikovno datoteko in se pri kopiranju ali prenašanju fotografij v druge računalnike ne izgubijo ali izbrišejo.
Te informacije so resnično koristne pri razvrščanju ali ogledovanju digitalnih fotografij v galeriji fotografij ali podobnih programih.

Kaj so podatki EXIF?

Ko posnamete fotografijo s fotoaparatom, slika ni edina stvar, ki je zabeležena. Ostali podatki, kot so datum, čas, model fotoaparata in številne druge nastavitve fotoaparata, so tudi posneti in shranjeni v slikovni datoteki.
Nastavitve, kot so hitrost zaklopa, zaslonka, hitrost ISO, ravnovesje beline, žariščna razdalja, lokacija (če ima vaš fotoaparat GPS), in celo tip objektiva (če uporabljate DSLR), se posnamejo in shranijo, ko posnamete fotografijo, vendar so skriti v slikovni datoteki. Vidite jih lahko s nameskimi programi, če si to namenoma želite.
Medtem ko lahko za pregledovanje EXIF podatkov namestite posebne aplikacije drugih ponudnikov, vam lahko Windows in MacOS omogočita pregled v osnovne podatke, ki jih iščete.

Kako pogledati EXIF podatke?

EXIF podatki o fotografiji vsebujejo tone informacij o nastavitvi fotoaparata in morebiti, kjer je bila posneta slika (GPS koordinate). To pomeni, da če delite fotografijie, delite tudi vse te podrobnosti, ki jih lahko drugi vidijo.
Vsakič, ko posnamete fotografijo s svojim digitalnim fotoaparatom ali telefonom, je v pomnilnik naprave zapisana datoteka (običajno JPEG). Poleg vseh bitov, o dejanski sliki, beleži precejšnjo količino dodatnih metapodatkov. To lahko vključuje datum, čas, nastavitve fotoaparata in morebitne podatke o avtorskih pravicah. Dodate lahko tudi dodatne metapodatke EXIF, na primer prek programske opreme za obdelavo fotografij.

Digitalni fotoaparati nimajo procesne moči za samodejno vrtenje fotografij, ko jih posnamete v pokončnem načinu. Zato fotografije iz večine digitalnih fotoaparatov vsebujejo še informacije, potrebne za vrtenje fotografij. Če nameravate prenašati svoje fotografije v splet in jih deliti prek interneta, ali uporabljati na starejši programski opremi, je najsigurneje, da fotografijo programsko rotirate. Zato lahko uporabite storitev v gostovanju za obdelavo fotografij ali namenske programe, ki samodejno izbrišejo EXIF podatke iz vaših fotografij in če je potrebno rotirajo fotografijo.

EXIF lahko vidite in urejate tudi v raziskovalcu datotek MS Window 10 ( pogled podrobnosti, lastnostih slike)

Socialna omrežja in EXIF

Nekatera spletna mesta, kot je Flickr, obdržijo EXIF podatke. Test za socialna omrežja je na koncu bloga. Vedno je dobro, da preverite, ali vaša storitev obrne EXIF podatke pred nalaganjem ali pa jih morate sami izbrisati, da ste na varni strani. Večina družabnih omrežij, kot sta Facebook, Instagram in Twitter, odstranjuje vse te podatke s fotografij, ko jih naložite. Vendar, če vašo fotografijo delite z e-pošto ali storitvami za shranjevanje v oblaku, kot sta Google Drive ali Dropbox, so ti podatki še vedno prisotni na slikah. Za zaščito vaše zasebnosti je najbolje odstraniti EXIF podatke iz slik.

Na vašem pametnem telefonu si lahko ogledate EXIF podatke. Na galaksy 8 v Google Photo boste na dnu zaslona videli 4 možnosti: skupno rabo, urejanje, brisanje in informacije, izberite i (nfo) in videli boste osnovne EXIF podatke, prikazane v lepo berljivi obliki.

Rezultati testa Kaspersky

test Kaspersky preizkusa se nanaša na politiko zasebnosti družabnih omrežij in EXIF podatkov pri nalaganju.

• Facebook, Twitter in VK.com izbrišejo metapodatke;
• Google+ ne izbriše metapodatkov;
• Instagram izbriše metapodatke;
• Flickr, Google Foto in Tumblr ne izbrišejo metapodatkov;
• eBay in Craigslist izbrišeta metapodatke.

Rešitve

Starejša rešitev je vrtenje fotografije z enim od nameskih Windows programov, kot je JPEG Autorotate . Je hiter, preprost in brezplačen. Ta majhna aplikacija uporablja EXIF informacije, da samodejno zavrti fotografijo, da se povsod pokaže enako. Po instalaciji se to izvrši z 2 klikoma avtomatično.

Boljša rešitev  je namestitev novih Windows 10 , ki avtomatsko rotirajo fotografijo glede na metapodatke EXIF.

EXIF mata tags on photos

EXIF info on photos taken by phone or DSLR camera

Ever had the problem of pictures taken on your mobile device in portrait showing up in landscape in emails, on your blog or on your old windows 7?
Ever think when share a picture you share a meta data too?
Almost all digital cameras record and store various camera settings, scene information, date/time the photo was taken etc as Exchangeable Image File Format (EXIF) data. This metadata is stored within the image file and won’t get lost or overwritten when copying or transferring your photos to other computers.
This information can be really useful when it comes to sorting or viewing your digital photos in any photo gallery.

What Is EXIF Data?

When you take a photo with your camera, the image itself isn’t the only thing that’s recorded. Other information like the date, time, camera model, and a host of other camera settings are also captured and stored within the image file.
Settings like shutter speed, aperture, ISO speed, white balance, focal length, location (if your camera has GPS), and even the lens type (if you’re using a DSLR) are all recorded and stored when the photo is taken, but they’re kept hidden away unless you purposely want to look at it.
While you can install special third-party apps for viewing EXIF data, Windows and macOS can give you a basic overview and provide the necessary information that you’re looking for. Here’s how to make it happen.

A photo’s EXIF data contains a ton of information about your camera, and potentially where the picture was taken (GPS coordinates). That means, if you’re sharing images, there’s a lot of details others can glean from them.
Every time you take a picture with your digital camera or phone, a file (typically a JPEG) is written to your device’s storage. In addition to all the bits dedicated to the actual picture, it records a considerable amount of supplemental metadata as well. This can include date, time, camera settings, and possible copyright information. You can also add further metadata to EXIF, such as through photo processing software.

Digital cameras has no process power to auto rotate photos when taken it portrait mode. So photos from most digital cameras already contain the information needed to rotate photos the right way up. If you plan on uploading your photos to the web and sharing them over the internet anyway, you can use an image-hosting service or small programs , which will automatically wipe EXIF data from your photos when you upload them. Other sites like Flickr will keep EXIF data attached. It’s always a good idea to check if your service wipes EXIF data before uploading—or wipe it yourself to be on the safe side. Most social networks such as Facebook, Instagram, and Twitter remove all of this data from photos when you upload them. However, when your photo is shared via email or cloud storage services such as Google Drive or Dropbox, this data is still present on pictures. To protect your privacy, it’s best to remove EXIF data from images.

You can see EXIF data on your smart phone. On Galaxy 8 at the bottom on the screen of Google photo the you’ll see 4 options: share, edit, delete and info, Select i(nfo) and you will see basic EXIF data displayed in nice readable format.

You can see and edit EXIF in MS Window 10 file explorer , details view , picture properties

The solution is to rotate a photo is small Windows program like JPEG Autorotate (https://savolai.net/software/JPEG-EXIF_autorotate). It’s quick, it’s simple, it’s free.This little app uses that information to automatically make sure your photos show up correctly everywhere. No need to do this by hand anymore.
Other sollution is to install newer Windows 10, that not ignore EXIF metadata.
Results of Kaspersky(https://www.kaspersky.com/blog/exif-privacy/13356/) experiment regards Privacy policy of social networks and the EXIF data upon upload :
• Facebook, Twitter, and VK.com delete metadata;
• Google+ does not delete metadata;
• Instagram deletes metadata;
• Flickr, Google Photo, and Tumblr do not delete metadata;
• eBay and Craigslist delete metadata.

Smo pripravljeni na zimo …

Letos zima nedvomno bo. In če se meri po količini drv, ki so bila posneta  v teh dneh v starem delu Železnikov, bo ta letos še posebno dolga. Zato so nujne priprave na zimo. Pripravljamo avto na zimo, kolo, garderobo, smuči, kurjavo, zaloge vitaminov itd. Za našo fizično pripravljenost  pa zmanjka časa.

Preverite kako ste pripravljeni na zimo! Lahko pa preverite na vašem Android  telefonu. Shranite in naložite Android aplikacijo.

Snežno e-kolo

Pozabite  na  zip vezice,  plašče s  kramponi,   itd   za povečanje  vleka vašega  kolesa.    Zakaj nebi uporabili enega od teh vlečnih pripomočkov!

Res sem bil navdušen, ko sem iskal “Front Wheel E-Bike Conversion Kit” na spletni strani  Amazona  in sem našel na Alibabi  “skis track wheel to convert bike to snow bike”.

 

 

 

 

 

 

Tudi googlanje za “snow e-bike ski” prikaže številne  zanimive variante snežnih koles in motorjev.

Od vseh je K-track najbolj enostaven in cenovno ugoden.

Iz fotografij je jasno, da  sprednja smučka in zadnje kolo z gosenico enostavno zamenjata sprednje in zadnje kolo. Tako  lahko spremenite svoje običajno gorsko kolo v snežno kolo za  vožnjo po snegu. K-track govori o prednosti povečane vleke z njihovom  sistemom, do 25 krat. Vendar nobena od fotografij na njihovi spletni strani ne pokaže kolesarjev niti  pri najmanjšem  vzponu. Očitno je lažji in  bolj zabaven spust.  Vendar ali  ta sistem za $500 ne more narediti več kot to?

GDPR

Varovanje podatkov

V komisiji za razvoj v Turnem klubu GORA kot v biofit.blog in razmere.si cenimo  cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih nepooblaščenih oseb, kar  zagotavlja brezskrbno in nemoteno sodelovanje .

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni  glede na zakonske uredbe, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Varovanje osebnih podatkov pomeni:

 •  ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.
 • vaših kontaktnih  ne bomo nikoli posredovali tretji nepooblaščeni stranki.
 •  lahko  se hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte ali drugih oblik komuniciranja.

Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo  identiteto.

 

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • Pošiljanje  e-novic (elektronskih) na vaš elektronski naslov,
 • Vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

 

GDPR

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki je začela veljati s 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poda izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako so posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

 

Kaj lahko kot naš uporabnik z uvedbo in ukrepi GDPR pričakujete?

 

 • Pravica do preklica privolitve
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov
 • Pravica do popravka osebnih podatkov
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Pravica do ugovora obdelavi
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
 • pravico do učinkovitega pravnega sredstva

 

Osebni podatki

Ponudnik, skladno z nameni opredeljeni v tej politiki zbira naslednje osebne podatke: osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča), kontaktni podatki (e-poštni naslov) .

 

Hramba osebni podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika.

 

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti od e-novic ali zahtevati izbris podatkov, nam lahko to zmeraj sporočite na naš e-mail naslov:  newsletter@razmere.si

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov nam pišite na: newsletter@razmere.si

 

Avtomatično beleženje informacij

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

 

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

Posodobljeno: 25. maja 2018

ZNANOST v TELESNI VADBI

Kako se telo prilagaja vzrdržljivostni vadbi

To je  primer, kako se telo prilagaja vadbi za vzdržljivost.  Ta predstavlja za organizem fiziološki stres, na katerega se telo odzove s takojšnjo prilagoditvijo.

Alice je 27-letna sedentarna ženska, ki se je odločila za začetek aerobnega programa usposabljanja za svoje zdravje in fitnes. Pred začetkom svojega programa za trening je bil njen Vo2 max 38 ml / kg / min. Po 6 mesecih rednega teka, plavanja in kolesarjenja se je njen VO2max  povečal na 52 ml / kg / min.

Osnovna prilagoditev vadbe z rednim treningom vzdržljivosti je povečanje maksimalnega V’O2 max. Razlog za povečanje je povezan z izboljšanjem oskrbe s kisikom (kardiovaskularna prilagoditvev) in izboljšanjem porabe  kisika v mitohondrijskih celicah mišic . Atleti v vzdržljivostnih ali aerobnih aktivnostih, kot so tekmovalci v smučarski tekih, kolesarji  in maratonci, imajo najvišje ocenjene vrednosti za V’O2 max.

V povezavi je  primer mojega končnega testa  Coursera :SIENCE OF EXERCISE.

Narejen je tudi spletni  VO2max kalkulator.

Shrani Android verzijo.

 

How body adjust to endurance exercises

This is a one example how body adjust to endurance exercises. A single training is a physiological stress, on which the body responds with immediate adjustment.

Alice is a 27 year old sedentary female who has decided to begin aerobic training program for her health and fitness. Prior to begininhg her training program her Vo2 max was 38ml/kg/min. After 6 month of regular running ,swimming and cycling VO2max inreased to 52ml/kg/min.

The basic adaptation to exercise with regular endurance training is to increase the one’s V˙O2 max. The reason for the increase is related to improving supply in oxygen delivery (cardiovascular adaptations) and improving the use of muscle mitochondrial oxygen. Endurance or aerobic activities like cross-country skiers, cyclists and distance runners have the highest rated values for V˙O2 max.

This one example was my Coursera FINAL COURSE ASSESMENT  in SIENCE OF EXERCISE.

There is also my  web VO2max calculator.  

Download  Android version.

Blejske kolesarske avanture – Bled Bike Adventures

Poročilo komisije za razvoj Turnega kluba gora
Poročile turnih smukov za sezono 2018 Vseh opisov na razmerah turnega kluba je 804.  Nekaj je opisov z dvema ali
Read more.
EXIF meta oznake na fotografijah
Informacije na fotografijah, ki jih beležijo pametni telefoni ali DSLR fotaparati Ste kdaj imeli težave s slikami, posnetimi na mobilni
Read more.
Smo pripravljeni na zimo …
Letos zima nedvomno bo. In če se meri po količini drv, ki so bila posneta  v teh dneh v starem
Read more.
Snežno e-kolo
Pozabite  na  zip vezice,  plašče s  kramponi,   itd   za povečanje  vleka vašega  kolesa.    Zakaj nebi uporabili enega od teh
Read more.
GDPR
Varovanje podatkov V komisiji za razvoj v Turnem klubu GORA kot v biofit.blog in razmere.si cenimo  cenimo vašo zasebnost, zato
Read more.
ZNANOST v TELESNI VADBI
Kako se telo prilagaja vzrdržljivostni vadbi To je  primer, kako se telo prilagaja vadbi za vzdržljivost.  Ta predstavlja za organizem fiziološki
Read more.
Blejske kolesarske avanture – Bled Bike Adventures
Bled z Bohinjem omogoča lepe kolesarske avanture za vsakega kolesarja. Tudi če je kolo ostalo doma, je v kampu V.
Read more.
Smrekovi in borovi vršički
Smrekovi in borovi vršički   Smreka, bor in rušje spadajo v družino BOROVK – Pinaceae. Sem spadajo še NAVADNA JELKA
Read more.
Smučanje nad fjordi (Skiing in Norge, 2017)
Norge 2017 (30.03.2017) Naš cilj so bile  Lyngen Alps, ki  ponujajo čudovito naravno panoramo tako poleti kot pozimi. Svetovno znani
Read more.
Vulkansko smučanje v Čilu (Vulcano skiing in Chile)
Po nekajletnem pričakovanju in pripravah je dozorela želja po smučanju na vulkanih v Čilu. Čile je država v južni Ameriki
Read more.

Bled z Bohinjem omogoča lepe kolesarske avanture za vsakega kolesarja. Tudi če je kolo ostalo doma, je v kampu V. Zaka pestra izbira koles. Kolesarska karta  ponuja lepo izbiro tur. Nekaj tur sem si prilagodil za e-bike, ki sem si ga sposodil v kampu in bike festivalu in jih dodal v opis kolesarski tur. 

Fotogalerija s kratkimi opisi je na WINSUM

Za prvo turo je bila za idejo tako imenovana MEDENA POT in je ponudila ohladitev v Savi v drugem vročinskem valu, ki je zajel Slovenijo. Za najtoplejši dan se prileže tura ob Savi.
Z Bleda sem krenil pod Stražo in skozi Selo do Ribnega in čez Savo. Pri odcepu za Talež se je ponudila prva osvežitev. Nato sem nadaljeval proti Radovljici in pri sotočju Sav je bilo ravno prav vroče za drugo osvežitev. sotočje sav
Nato sem se zapeljal mimo Šobca in Bleda do Piškovnice. Tu je bila Sava za kakšno stopinjo hladnejša. Od tu sem se nadaljeval nazaj do kampa in po gozdni cesti čez Megre v Bohinjsko belo. Čez Megre sem moral stari mestni bike vleči za ušesa, da sem prilzel čez. Turo sem zaključil na pikniku ribiških dobrot blanskih ribičev iz Bohinjske bele in kopanjem pod mostom.

Druga tura je bila   pozna popoldanska tura z e-bike na Kupljenik, ki ponuja lep razgled na blejsko jezero z gradom, otokom in Karavankami v ozadju.  Startal sem v Veliki Zaki in se mimo kampa in pod železnico zapeljal čez prelaz Megre v Bohinjsko Belo. Vmes sta dva klanca, ki sta bila za stari mestni e-bike prestrma in sem ga moral vleči za ušesa. Nato sem prečkal cesto za Bohinj in po asfaltu nadaljeval do vasi Kupljenik. Vmes sem se zapeljal še do odcepa za jamo pod Babjim zobom. Na koncu vasi je smerokaz za Selo, kjer gre pot po travnikih mimo kapelice do planinski poti. Prvi del je pp je primeren samo za gorce, spodaj pa se razširi v gozdno cesto.
viewpoint
Foto galerija

gpx altitude

Tretja tura, tako imenovani POKLJUŠKI IZZIV, je ponudila dolg vzpon na Uskovnico in še daljši spust z Rudnega polja (Bled , 504m – Selo – Bohinjska bela – Nomenj – Bitnje – Srednja vas – Uskovnica (1200m) – Rudno polje (1400m)– Zgornje Gorje – Bled).

GPX
Startal sem ob 8h30 v hladnem jutru pod Stražo. Skozi Selo in ob Savi sem nadaljeval do ceste Bled-Bohinj, kjer sem zavil v Bohinjsko belo in skozi vas Obrne. Tu sem nadaljeval po glavni cesti. Nato sem skozi Nomenj in Bitnje vozil po stari cesti skozi vasi in na koncu zavil proti Srednji vasi. Na koncu vasi se desno usmeri makadamska cesta na Uskovnico. Tu se še dobi kislo mleko, sir in skuta. kislo mlkeo na uskovnici

Potem je sledil še vzpon do Rudnega polja in spust do V. Zake. Z Haibike (Yamaha pogon ) sem 62 km prevozil v 4h skupaj s krajšimi ustavljanji za foto in 3 počivali (kislo mleko, kava, pivo). Povprečje je bilo 18km/h.
Fotogalerija

Četrta tura je bila tako imenovana “PASTIRSKA POT” s ciljem na planini Rčitno( Bled- veslaški center, 504m – Rečica – Zatrata – Rčitno, 850m).
Pri Zatrati se asfalt spremeni v široko makadamsko gozdno pot. Tudi Rčitno spada k sečnji na Pokljuki.

Bled - Rečica - Zatrata - Rčitno (850m)

Iz kampa v V. Zaki sem se zapeljal mimo  žel. postaje po
Aljaževa

Kolodvorski in zavil na Aljaževo in po makadamski poti mimo Zatrate nadaljeval strm vzpon. Na poti pri koritu pod Križem  se dejansko že nahajamo na tako imenovani Riklijevi poti. Na pastirski planini Rčitno   je nekaj vikendov je pa to bil tudi cilj riklijeve poti.

Rčitno

Z e-bike (Haibike z bosch pogonom ) se strmine ne čuti  posebno če  je vključen turbo način .
Za 15,2 km sem potreboval ~ 1h.  Photo gallery, gpx (spust do kampa), kml (spust do kampa)

 

Zadnja je bila kratka krožna ture v Bohinjsko belo in Obrne za test KTM e-bike z Bosch pogonom. E-bike je spominjal na Haibike na turi na Rčitno, rsaj sta bila oba pogona Bosch.. Trajala je 56 min v dolžini 17,9 km s povprečno hitrostjo 19km/h. Tura je zahtevna zaradi prelaza Megre (600m) nad kampom in spusta v Bohinjsko belo. Začel sem v veslaškem centru in nato mimo železniške postaje in pri kampu zavil na gozdno cesto.

v Megre

V Obrne sem obrnil nazaj  v Bohinjsko belo, kjer sem  zavil na gozdno cesto za Mlino. Zadnje kilometre gre pot po glavni cesti Bohinj-Bled in nato po cesti mimo kampa in žel. postaje (600m) nazaj v veslaški center.

Poleg omenjenih tur je bila vsakodnevno na vrsti še kopalna tura s “specialko” Torpado. Tura malo spominja na DRUŽINSKI POTEP:Bled(pod Stražo) – Selo – Mlino – Velika zaka – Mlino – Selo – Bled(pod Stražo).

Na Uskovnico sem vozil Hibike SDURO z Yamacha pogonom (dvojni sprednji zobnik)
Na Rčitno sem vozil Hibike SDURO Fatsix z Bosch pogonom.
Na Obrne sem vozil KTM macina kapoho lt 274 z Bosch pogonom.

Smrekovi in borovi vršički

Poročilo komisije za razvoj Turnega kluba gora
Poročile turnih smukov za sezono 2018 Vseh opisov na razmerah turnega kluba je 804.  Nekaj je opisov z dvema ali
Read more.
EXIF meta oznake na fotografijah
Informacije na fotografijah, ki jih beležijo pametni telefoni ali DSLR fotaparati Ste kdaj imeli težave s slikami, posnetimi na mobilni
Read more.
Smo pripravljeni na zimo …
Letos zima nedvomno bo. In če se meri po količini drv, ki so bila posneta  v teh dneh v starem
Read more.
Snežno e-kolo
Pozabite  na  zip vezice,  plašče s  kramponi,   itd   za povečanje  vleka vašega  kolesa.    Zakaj nebi uporabili enega od teh
Read more.
GDPR
Varovanje podatkov V komisiji za razvoj v Turnem klubu GORA kot v biofit.blog in razmere.si cenimo  cenimo vašo zasebnost, zato
Read more.
ZNANOST v TELESNI VADBI
Kako se telo prilagaja vzrdržljivostni vadbi To je  primer, kako se telo prilagaja vadbi za vzdržljivost.  Ta predstavlja za organizem fiziološki
Read more.
Blejske kolesarske avanture – Bled Bike Adventures
Bled z Bohinjem omogoča lepe kolesarske avanture za vsakega kolesarja. Tudi če je kolo ostalo doma, je v kampu V.
Read more.
Smrekovi in borovi vršički
Smrekovi in borovi vršički   Smreka, bor in rušje spadajo v družino BOROVK – Pinaceae. Sem spadajo še NAVADNA JELKA
Read more.
Smučanje nad fjordi (Skiing in Norge, 2017)
Norge 2017 (30.03.2017) Naš cilj so bile  Lyngen Alps, ki  ponujajo čudovito naravno panoramo tako poleti kot pozimi. Svetovno znani
Read more.
Vulkansko smučanje v Čilu (Vulcano skiing in Chile)
Po nekajletnem pričakovanju in pripravah je dozorela želja po smučanju na vulkanih v Čilu. Čile je država v južni Ameriki
Read more.

Smrekovi in borovi vršički

 

Smreka, bor in rušje spadajo v družino BOROVK – Pinaceae. Sem spadajo še NAVADNA JELKA – Abies alba, NAVADNA SMREKA –Picea abies ,NAVADNA AMERIŠKA DUGLAZIJA – Pseudotsuga menziessi , EVROPSKI MACESEN – Larix decidua, RDEČI BOR – Pinus sylvestris, ČRNI BOR – Pinus nigra, RUŠJE– Pinus mugo, ZELENI BOR – Pinus strobus.

Te rastline vsebujejo mnoge različne sekundarne metabolite, med katere spadajo tudi polifenoli. Vsebnost polifenolov
je odvisna od rastlinske vrste in tudi od stresnih dejavnikov okolja. V prispevku so primeri domače uporabe pripravkov in primerjava prisotnosti polifenolov v treh različnih vrstah borovk (navadna smreka Picea abies, rdeči bor Pinus sylvestris in ruševje Pinus mugo) ter primerjavo glede na dve različni rastišči: nižinsko in na gozdni meji.

NAVADNA SMREKA – Picea abies

 Je razširjena po vsej Sloveniji je večji del nasajena. Naravna je le na večjih nadmorskih višinah in v mraziščih. Sicer jo dobimo na bolj vlažnih in hladnejših rastiščih.

Ima visoko, ravno in izrazito oblikovano deblo. Pri mlajših drevesih je skorja gladka in rdečkasto rjava, pri starejših drevesih razpoka v okrogle ploščice, ki se luščijo. Krošnja je stožčasta ali ozko piramidalna. V hladnem okolju ima ožjo valjasto obliko. Veje izraščajo v vretencih. Kot izraščanja vej je odvisen od starosti in rase smreke. Tako imamo lahko vodoravne, viseče ali kvišku moleče veje. Vejice so lahko vodoravne glede na vejo ali pa celo viseče.Iglice so štirirobe in koničaste. Na vejice so razvrščene spiralasto. Ko odpadejo, ostanejo izbočene nožnice na vejici. Mlade iglice so zelene, starejše sivo zelene. Iglice dočakajo starost od 5 – 7 let.

RDEČI BOR – Pinus sylvestris

 

Je zelo razširjen iglavec. Raste na zelorazličnih tleh. Na dolomitu, v predalpskem prostoru skupaj s črnim borom, na
siromašnih tleh v gričevju. Ima visoko in ravno deblo. Na prostem ob stalnem
vetru ima skrivenčeno deblo. Skorja je debela, sivorjava in se lahko trga. Ime
je bor dobil po rdečerjavi skorji v vrhnji tretjini drevesa, ki se lušči v prosojnih okroglastih luskah. Siva do rdečerjava vzdolžno razpokana in debela skorja je šele na starejšem delu debla. Krošnja je na prostem podobna hrastovi.
Ob stalnem vetru je nepravilna.

V sestoju je majhna in stisnjena. Veje so le na gornjem delu debla. V mladosti veje rastejo v vretencih, kasneje pa ne več. Krošnja je precej redka. Poganjki na vejah so obrnjeni navzgor. V prerezu so iglice polkrožne in bodeče. Sivkasto zelene barve. Odpadejo po 2 –3 letih. Moška socvetja so rumenkasta in se združujejo v večja piramidalna socvetja. Ženska socvetja so rdečkasto vijoličasti pecljati pokončni storžki, ki se pozneje upognejo navzdol. Storži dozorijo v jeseni drugega leta. Odpro se šele v tretjem letu. Rdeči bor ima lahek, zelo uporaben les. Včasih so ga uporabljali za ladijske jambore. Zdravilne lastnosti ostalih delov drevesa imajo predvsem iglice z veliko vitamina C.

RUŠJE – Pinus mugo Turra

Raste nad zgornjo gozdno mejo, na visokih barjih in v mraziščih. Na prisojnih pobočjih in na dolgo zasneženih
severnih legah slabše uspeva. Grm ima poleženo, skrivenčeno deblo.

 

Skorja je pepelnato siva, sivo rjava ali rahlo rdeča, tanka. Po luskah je nekoliko podobna smrekovi skorji. Stara skorja je črnkasta, lubje v črnkastih zavitih ploščicah odpada. Drugod v Alpah je rušje tudi drevo. Ima grmasto, gosto krošnjo.Veje so prepletene med sabo, dolge, kačaste. Vršički poganjkov so obrnjeni navzgor. Po dve iglici sta v šopku, temno zeleni, precej debeli, trdi, zašiljeni in odporni proti mrazu. Življenjska doba iglic je 5 – 10 let. Cveti maja in junija. Cvetovi so enospolni. Moško socvetje je rumenkasta jajčasta mačica. Žensko socvetje je v skupinah po tri,je modrikasto vijoličasto in na vrhu ladih poganjkov. Storži dozorijo konec drugega leta ali celo spomladi tretjega leta. Najprej so modrikasti, kasneje porjavijo. Predvsem je koristen kot varovalna vrsta, ki ščiti kamenišča nad zgornjo gozdno mejo in nižje ležeče predele pred plazovi. Les je trd, gost in težak. Uporaben je v rezbarstvu in za pridobivanje oglja.(8)

Zdravilne sestavine

 

V domači literaturi (4) sem zasledil študijo za sestavine storžev borovk. Ta navaja, da so
zasledili enostavne terpene α-pinen, β-pinen, mircen, Δ-3-karenin limonen, vendar so se njihove relativne koncentracije v nižji terpenski frakciji razlikovale. Smreka je vsebovala največ β-pinena (30 %), v boru
je prevladoval Δ-3-karen (35 %), macesen pa je imel največ α-pinena (30 %) in mircena.(30 %). Količinsko največ višjih terpenov je vsebovalo eterično olje borovih storžev, največ različnih spojin pa je bilo v eteričnem
olju macesna. 
Iz povzeteka (3) izhaja, da iglice različnih vrst iglavcev vsebujejo v različne količine vitamina C [askorbinske kisline]. Starejši iglavci vsebujejo več vitamina C kot mlajši. Po skladiščenju se vsebnost vitamina C iglic zmanjša; posebno pri daljšem shranjevanju. Le del vitamina C lahko ekstrahiramo s kuhanjem v vodi. Je pa dokazano, da se Iz skuhanjem do 100 st. C uniči okoli 10 do 15 % vitamina C (odvisni od časa kuhanja) (10)

Iz spodnje tabele (9) so razvidne koncentracije polifenolov glede na pripravo in vrsto iglavca.
Spreminjajo se glede na nadmorsko višino vršičkov in glede na vrsto uporabljene
ekstrakcije. 
V preglednici tako vidimo, da je koncentracija pri 15 minutnem prevretku nižinskih borovih vršičkov enaka 0,045088 mg/mL, pri 15 minutnem prevretk nižinskih smrekovih vršičkov pa kar 0,11965 mg/mL. Iz literature je znano, da imajo različne vrste borov lahko občutno različno vsebnost polifenolov (Kang, 2010).

 

Masna koncentracija polifenolov v vršičkih pri
razredčini 5:1

[mg/mL]

BOR

SMREKA

                        nižinski

                     višinski

             nižinski

višinski

 

 

 

5 minutni

poparek

0,020631

0,042702

0,046877

0,081474

15minutni poparek

0,020631

0,047474

0,045088

0,093404

5minutni prevretek

0,028982

0,077895

0,085053

0,138142

15minutni prevretek

0,045088

0,10951

0,11965

0,172739

40% etanol

0,028982

0,020631

0,041509

0,067755

 

Zdravilni učinki

 Res je bolj poznan sirup iz smrekovih vršičkov, a tudi iz borovih vršičkov je zelo učinkovit pri zaščiti
dihal.

Borovi in smrekovi vršički in iglice so zelo koristni pri premagovanju različnih zdravstvenih težav. Pomagajo pri krepitvi imunskega sistema in izboljšujejo splošno stanje organizma. Iz njih lahko pripravite okusen čaj, odličen sirup proti kašlju, krepčilno kopel, blagodejno raztopino za inhalacijo ali prehransko dopolnilo.

Title: Iglice iglavcev vsebujejo veliko eteričnih olj, zato pomagajo pri zaščiti dihalnih organov.

Smrekovi in borovi vršički in iglice so bogate z eteričnimi olji, s karotenidi in C vitaminom (1) (3). Zato so koristne pri prehladu in zdravljenju sokrbuta (2) Vitamin C je pomemben za pravilno sintezo kolagena v organizmu. Posebno se
priporoča pri zmanjšani
imunski odpornosti ali po okrevanju po dolgotrajni bolezni, da si povrnemo moči in elan. Iglice uporabimo sveže, po možnosti takoj po nabiranju, ker se dolgotrajnem shranjevanju izgubi del svojih
zdravilnih lastnosti. 

Hipokrat s Kosa je uporabljal eterična olja iglavcev za zdravljenje. Njegov rekje “Naj bo hrana vaše dravilo in ne zdravila vaša hrana”. 

Zdravilni učinki so dokazani tudi za α-pinen. Pri nizkih stopnjah izpostavljenosti deluje pri ljudeh α-pinen kot bronhodilatator in zdi se, da je antibiotik širokega spektra(5). Uporaba je pri nas razširjena predvsem za
boleče grlo – vneto grlo, za močan imunski sistem in za premagovanje utrujenosti.

Boleče grlo – vneto grlo

Bolečine v grlu – prepoznavne težave

Boleče grlo povezujemo z različnimi simptomi, najbolj pogosto pa se pojavljajo
neprijetno skelenje in praskanje v žrelu, pekoč občutek v žrelu, boleče požiranje, izsušenost grla in žrela, oteklost in vnetje sluznice ter hripavost in bolečine pri govorjenju. Dejansko so bolečine v žrelu, ljudje pa raje
uporabljamo izraz »boleče grlo«. Vnetje žrela spremljajo predvsem pekoče bolečine pri požiranju. Pekoče žrelo je lahko znak okužbe z virusi prehlada ali kakšne druge infekcijske bolezni.

 Vneto grlo je lahko akutno ali kronično

Akutno vnetje je lahko kataralno (povzročajo ga virusi) ali gnojno (povzročitelji so
bakterije). Kataralno vnetje spremljajo bolečine v grlu in značilen občutek tujka v žrelu in občutek suhe žrelne sluznice. Bolnik težko požira, ima zmerno zvišano telesno temperaturo, se slabo počuti, sili ga na kašelj. Pri gnojnem
vnetju so bolnikove težave precej hujše in bo potreben obisk zdravnika. Zdravnika obiščite v primeru, če se težave v treh dneh ne zmanjšajo ali se celo poslabšajo, pa tudi pri nekaterih drugih resnih simptomih.

 Kako nad bolečine v grlu in vneto grlo z domačo lekarno?

Zdravljenje kataralnega vnetja žrelne sluznice naj bo usmerjeno predvsem na lajšanje bolnikovih težav. Ker govorimo o virusnem vnetju, je jemanje sinteznih zdravil (predvsem antibiotikov) nesmiselno. Ljudje vse prepogosto posegajo po zdravilih (predvsem antibiotikih) in pozabljajo na naravna zdravila, ki organizmu pomagajo po mnogo
sprejemljivejši poti, npr. islandski in gozdni lišaj, smrekovi vršički, žajbelj ipd.

 

Vzroki za boleče grlo

 

Oslabljen obrambni mehanizem telesa, pogost stik s prehlajenimi, preobremenitev glasu z glasnim govorjenjem ali petjem, pa tudi razdraženost dihal zaradi npr. kajenja, velike prašnosti ali presuhega zraka najpogosteje
povzročajo boleče grlo. 

 

Za krepitev imunskega sistema

Čaj iz borovih vršičkov in iglic

 

Čaj iz borovih iglic deluje pomirjevalno in je okusen in prijetnega vonja. Spekter njegovega
učinkovanja je širok. Najbolj se je izkazal pri krepitvi imunskega sistema. Priporočljiv pa je tudi za lajšanje ostalih težav dihalnih poti. Pomaga pri
kataralnem vnetju žrelne sluznice, kjer je zdravljenje
usmerjeno predvsem na lajšanje bolnikovih težav.
Priprava je hitra in preprosta. Čaj priporočamo vršičke (poganjke),
ki jih je mogoče nabrati od maja na nižjih nadmorskih višinah do junija v višjih legah. Takrat vršički vsebujejo največ eteričnih olj in smol. 

Sestavine:

·       750 ml vode

·       ¾ skodelice sveže nabranih poganjkov, lahko tudi
iglice,

Priprava:

·       sveže nabrane vršičke ali iglice sesekljajte in jih date v
vročo vodo. Kuhate do 15 minut na zmernem ognju,

·       nato odstranite z ognja in pustite stati pol ure v pokriti
posodi. Ko večina iglic so potoni na dno, je čaj pripravljen,

·       nato precedite in sladkate z medom in po želji dodate košček
ali sok limone. Čaj je svetle barve in na površini se lahko pojavijo sledi
eteričnega olja. Okus in vonj ima po eteričnih oljih.

 

 

Sirup za boleče grlo

Iglavci vsebujejo veliko eteričnih olj, zato so njihove iglice in vršički odlični za zaščito dihalnih organov. Blažijo kašelj, pa tudi lažje oblike vnetja. S pripravo sirupa iz bora boste morali počakati na pomlad.

 

Sirup iz smrekovih ali borovih vršičkov

Sestavine za 1. recept:

·      1 kilogram svežih borovih iglic,

·      3 litre vode.

·      1 kg ali manj sladkorja in

·       0,5 kg medu

Priprava:

·      sveže borove iglice nasekljamo in kuhamo pri temperaturi vrelišča
v 3 litrih vode ½ h,

·      nato pokrite pustimo stati toliko časa, da se ne ohladijo
popolnoma,

·      nato vse skupaj precedimo in stisnemo skozi platneno krpo ali
drobno sito.

·      še topli tekočini nato dodamo največ 1 kg sladkorja in 0,5 kg
medu in mešamo.

·      še tople zlijemo v ustrezne steklene kozarce ali steklenice in
neprodušno zapremo.

Sestavine za 2. recept:

·      1 kilogram svežih borovih ali smrekovih vršičkov,

·      1/2 kg sladkorja

Priprava:

·      Sveže borove ali smrekove poganjke-vršičke najprej narežite na
kratko.

·      V stekleni kozarec dajte najprej vrsto sesekljanih borovih
vršičkov, nato vrsto sladkorja, nato vrsto vršičkov in nato vrsto sladkorja in
tako naprej do vrha kozarca. Vsak sloj naj bo za debelino prsta, razen prvi naj
bo za 2 – 3 prsta. Končni sloj je sladkor.

·      Kozarec neprodušno zaprete in postavite na toplo senčno mesto, da
se sladkor počasi raztopi. Da se popolnoma raztopi je odvisno od velikosti
kristalov in temperature. To lahko traja nekaj tednov oz. do 40 dni oz.
najkasneje ko vršički postanejo rjave barve.

 

Borovi in smrekovi vršički z medom

 

Borovi in smrekovi vršički z medom so proizvod slovenskega  porekla, ki vsebuje zmes
tekočega izvlečka iz vršičkov gorskega bora, smreke oziroma ruševja (Pinus mungo L.) in
medu. Zmesi so nato z nizko temperaturno podtlačno destilacijo odstranjena vsa
odvečna topila.

Nabrane vršičke zmeljite in jih v 24 urah zalijte z najmanj 50 % alkoholom. Alkohola
dodajte toliko, da so vršički potopljeni vanj. Po nekaj tednih bo alkohol izlužil zdravilne učinkovine (eterična olja, smole itd.) iz vršičkov. Vsebino v sodu nato precedite ter tekočino zmešajte z medom v razmerju (med :
raztopina=1:2). Mešanica je sedaj pripravljena na postopek podtlačne destilacije. Pri tem postopku se v podtlaku in pri temperaturi 40 °C iz zmesi odstrani odvečen alkohol in voda. 

Liker iz Borovih in smrekovih vršičkov

 

Precejene borove ali smrekove vršičke zalijemo z domačim žganjem in pustimo nekaj dni na toplem, da se ostanek sladkorja popolnoma raztopi.

Kdaj in kje nabirati vršičke?

 

Konec aprila do sredine maja naberite smrekove vršičke (Picea abies L.) in vršičke bora. Meseca
junija naberite vršičke rušja (Pinus mungo L.), ki raste  v gorah od 1200-2000 m visoko.

Smrekove in borove vršičke v višjih legah lahko nabirate šele junija, odvisno od
odvisno od nadmorske višine in pretekle zime. 
Vršičke je najbolje nabirati na topel in jasen dan, da sonce drevesa najprej dobro osuši. Saj takrat vršički vsebujejo največ eteričnih olj in smol. Pri nabiranju vršičkov bodite pozorni, da pazite na drevesa. Gozdarji prosijo, da ob nabiranju ne delamo škode in davršičke nabiramo le na stranskih vejah dreves.

 

 

Title: Smrekovi vršički

 

Vršičkov sirup lahko uživajo tako otroci kot odrasli. Pri nas doma je pozimi kot poleti zelo priljubljen. Prehlad,  kašelj in vneto grlo lahko ublaži že v nekaj dneh. Ima tudi pozitivni učinek na pljuča, saj
lajša dihanje v času prehlada. Zdravilci ga svetujejo tudi za krepitev splošne odpornosti, za preganjanje utrujenosti, za čiščenje krvi, za krvaveče dlesni. 

(1) Askorbinska kislina je drugo ime za vitamin C in izhaja iz latinske besede scorbutus ,slovensko
skorbut
(2). dolgo je poznana njegovo vloga pri krepitvi učinkovitosti imunskega odziva telesa na
okužbo. Je eden izmed najbolj znanih antioksidantov, ki preprečuje poškodbe celic zaradi prostimih radikalov (sevanja, kemikalije, konzervansi v hrani, tobačni dim, onesnaževalci okolja, nekatera zdravila,
pesticidi,Ozon, PM10, ki aktivira proste radikale, ki povzročijo vnetje pljuč in epitelijske poškodbe.  …) in ima zato pomembno vlogo pri
upočasnitvi procesa staranja, nekaterih bolezni,
aktivaciji vitamina E. Študije so potrdile povezanost visokega
vnosa vitamina C z nizko stopnjo raka, zlasti raka ust, grla in
požiralnika (6) . Zdravilni učinki nekaterih
borovk so poznani tudi iz indijske zeliščne medicine in ayurvede
(7).

(2) Skorbut je bolezen, ki jo povzroča pomanjkanje vitamina C.

(3) https://www.wildedible.com/pine-needle-tea-natural-vitamin-c

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19400605114

(4) IZOLIRANJE IN KARAKTERIZIRANJE ETERIČNIH OLJ IZ STORŽEV NAVADNE SMREKE (PICEA ABIES KARST), EVROPSKEGA MACESNA (LARIX DECIDUA MILL.)
IN RDEČEGA BORA (PINUS SYLVESTRIS
L.),
Janja ZULE*, Vesna
TIŠLER**, Andrej ŽUREJ**, Nikolaj TORELLI***

(5) https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-Pinene

(6) http://www.healthchecksystems.com/antioxid.htm.

(7) Indian Herbal Remedies: Rational Western Therapy,
Ayurvedic, and Other … (Indijska Zeliščna zdravila: Rational Western terapija,
ayurveda, in drugo …) C.P. KHARE

(8) GOLOSEMENKE, Gradivo za 1. letnik, Avtor: Leon Kernel,
Srednje strok. Izob.: gozdarski tehnik

(9) Raziskovalna naloga:POLIFENOLI V VRŠIČKIH BOROVK IN
NJIHOV ANTIBAKTERIJSKI UČINEK , Avtorici: Kristina Jan in Sara Jensterle

(10) Raziskovalna naloga: Vitamin C, kralj med vitamini,
avtorici maja Cilenšek Eva polutnik

Smučanje nad fjordi (Skiing in Norge, 2017)

Poročilo komisije za razvoj Turnega kluba gora
Poročile turnih smukov za sezono 2018 Vseh opisov na razmerah turnega kluba je 804.  Nekaj je opisov z dvema ali
Read more.
EXIF meta oznake na fotografijah
Informacije na fotografijah, ki jih beležijo pametni telefoni ali DSLR fotaparati Ste kdaj imeli težave s slikami, posnetimi na mobilni
Read more.
Smo pripravljeni na zimo …
Letos zima nedvomno bo. In če se meri po količini drv, ki so bila posneta  v teh dneh v starem
Read more.
Snežno e-kolo
Pozabite  na  zip vezice,  plašče s  kramponi,   itd   za povečanje  vleka vašega  kolesa.    Zakaj nebi uporabili enega od teh
Read more.
GDPR
Varovanje podatkov V komisiji za razvoj v Turnem klubu GORA kot v biofit.blog in razmere.si cenimo  cenimo vašo zasebnost, zato
Read more.
ZNANOST v TELESNI VADBI
Kako se telo prilagaja vzrdržljivostni vadbi To je  primer, kako se telo prilagaja vadbi za vzdržljivost.  Ta predstavlja za organizem fiziološki
Read more.
Blejske kolesarske avanture – Bled Bike Adventures
Bled z Bohinjem omogoča lepe kolesarske avanture za vsakega kolesarja. Tudi če je kolo ostalo doma, je v kampu V.
Read more.
Smrekovi in borovi vršički
Smrekovi in borovi vršički   Smreka, bor in rušje spadajo v družino BOROVK – Pinaceae. Sem spadajo še NAVADNA JELKA
Read more.
Smučanje nad fjordi (Skiing in Norge, 2017)
Norge 2017 (30.03.2017) Naš cilj so bile  Lyngen Alps, ki  ponujajo čudovito naravno panoramo tako poleti kot pozimi. Svetovno znani
Read more.
Vulkansko smučanje v Čilu (Vulcano skiing in Chile)
Po nekajletnem pričakovanju in pripravah je dozorela želja po smučanju na vulkanih v Čilu. Čile je država v južni Ameriki
Read more.

Norge 2017 (30.03.2017)

Naš cilj so bile  Lyngen Alps, ki  ponujajo čudovito naravno panoramo tako poleti kot pozimi. Svetovno znani fjord se nahaja nad arktičnim krogom in ga je mogoče zlahka doseči iz Tromso-ja. Ne glede na to, ali se želite sprostiti, medtem  ko uživate v pogledu na nedotaknjene modre fjorde ali porabiti energijo pri smučanju, pohodništvu ali plezalnju, Lyngen Alps omogočajo vse. Ker pri nas pršič ni zelo pogost pojav, smo šli pogledat kako je to na Norveškem. Ker je bila to prva turno smučarska ekspedicja na ta konec smo se dobro pripravili (vodniki , karte, GPS, .) in naredili okvirni plan tur. Ker so na naših zemljevidih razdalje v bližini severnega tečaja zelo kratke, je bilo treba uporabljati njihove zemljevide.

Norveške karte

Najprej smo se zapeljali z avtom v München in na letališču parkirali avtomobila.
munchensko letališče

Po prestopu v Oslu je naslednji vmesni cilj bil Trömso, ki leži na istoimenskem otoku in je z mostom in tunelom povezan z ostalimi polotoki. Tu sta nas pričakala Bjorn in Astrid in nam najprej povedala, da ne moremo nikamor, ker so ceste zaradi nevarnosti plazov zaprte. Povabila sta nas k Astrid, kjer smo prespali eno noč.

Na letališču smo imeli rezervirani škodi z nosilci za smuči, dobili pa smo mercedesa in volvo brez nosilcev.rentacar
Tromso je znan po tem, da je bil izhodišče za večino polarnih odprav v preteklem obdobju. Tako je bil tudi za našo odpravo, saj naš končni cilj Svensby zaradi novega snega ni bil dostopen z avtom.
tromso-svensby
rentacar
V četrtek smo se uspeli po obvozu prebiti do naše koče. Očarani smo bili nad zasneženimi belimi cestami in belim prahom, kar je pri nas znak za alarm. Malo manj smo bili veseli nad snegom, ki se je kadil za avtomobili in še veter ga je prenašal in zmanjševal vidljivost na nekaj metrov.
rentacar

Ko smo po 140 km prišli do naše koče smo bili več kot navdušeni in smo šli še na popoldansko turo. Sneženje in veter sta turo samo olepšala. Čez cesto smo zagazili v gost gozd in končali turo pri anteni na najbližjem vrhu. Dol grede smo skozi skoraj redek gozd navdušeno odvriskali po najboljšem pršiču. Končali smo kot se v teh krajih spodobi: na obali morja.

Nad hišo Pod hišo

8x juhuhu! Barbara, Marjana, Andrej, Ažmi, Boris, Cene, Dare in Aleš

 

Storgalten in Litle Galten ( 31.03.2017)

Zbudili smo se v oblačno jutro. Kljub napovedim o nevarnosti plazov smo se odločili za naš cilj: Storgalten. ki je ponudil direktno linijo z vrha na zahod. Spet smo uživali v prašnih in belih cestah.
Storgalten

Najprej smo poiskali parkirišče, ki ga je lepo očistil bager in se nato skupaj z ostalimi skupinami turnih smučarjev smo se zapodili proti vrhu.Po najboljšem pršiču je šlo kar hitro do sedla. Pod vrhom večini ni bilo všeč kamnito pobočje.

Storgalten

Na sedlu pod vrhom se je večina odločila za uživanje po pršiču, le Andrej se je odločil osvojiti vrh. Tako dobro se je prašilo navzdol, da smo v podnu odločili, da se povzpnemo še na mali Galten. Po narejeni špuri smo hitro odkljukali do vetrovnega vrha. Navzdol pa se je prašilo kot je videti samo v filmih. Bilo je pravo Norveško pudderkjøring.

Storgalten

Kavringtinden ( 01.04.2017)

Nad hišo Pod hišo

Zjutraj smo se zapeljali v Lyngen, kjer je bilo izhodišče za našo naslednjo turo – Kavringtinden (1289m). Kavringtinden je ponudil direktno linijo z vrha na SV. Malo smo se že navadili smučanja in cest v polarnem krogu, zato so jutranje priprave že rutina. Zjutraj smo se zapeljali v Lyngen, kjer je bilo izhodišče za našo naslednjo turo : Kavringtinden (1289m).

Po dobri gazi smo hitro napredovali po severnem slemenu do grebena in sedla tik pod vrhom. Brez smuči smo razen Andreja in Ceneta še povzpeli še na skalnat vrh. Vreme se  je hitro spreminjalo na  oblačno, mraz in veter. Zato smo se hitro pobrali nazaj do sedla.
Kavringtinden

Vzhodna strmina je bila še deviška tako je je bilo za vse pršiča dovolj Vreme se je medtem izboljšalo in smo si ponovno nataknili smuči in se odpravili proti sosednjemu vrhu.

 

Rörnestinden (1041m) ( 01.04.2017)

Pri izravnavi se je medtem vreme izboljšalo in bi bilo škoda zamuditi enkratne razglede na Kavringtinden z vrha Rörnestinden -a. Zato smo si ponovno nataknili smuči in se vzpeli še na sosednji vrh Rörnestinden (1041m).
Rörnestinden (1041m)
Rörnestinden je ponudil direktno linijo z vrha na JV in SV stran.

Rörnestinden (1041m)

Vrh se je izkazal z lepimi razgledi z vrha in super smučarijo po zgornji strmini.
Ena skupina je odsmučala v smeri pristopa, druga pa direktno proti jezeru, kjer je počakala na prvo skupino.

jezero
Turo smo zaključili več kot zadovoljni – skoraj 2000 vm norveškega pršiča. 8x juhuhu Marjana, Aleš, Andrej, Ažmi, Boris, Cene, Dare in Barbara.

 

Rundfjellet ( 02.04.2017)

Rundfjellet Rundfjellet
Rundfjellet z 768 m ima lep pogled z vrha na Lyngen.
Spust z vrha ni spektakularen, vendar ponuja zmerno strmino nad 30 stopinj. Skozi gozd postane malo bolj strmo. Na vrhu so lepi razgledi na zanimive sosede.
Veter in mraz sta Andreja zaustavila 100m pod vrhom. So pa bili posnetki bolj zanimivi.

Rundfjellet
Rundfjellet nudi lepo vzhodno vrhnjo flanko. Z vrha po spihanih skalah žal tu ne gre.
Rundfjellet

Sultinden (03.04.2017)

Čeprav je bila vremenska napoved porazna, so nam nordijski bogovi prizanesli in nam niso poslali dežja.
Vsi razen naju z Daretom so se odpravili odpravili na turo na Sultinden.
Sultinden mapa

Sultinden

Sam pa sem se odpravil na smučeh v Svensby-a. Paziti sem moral le na morske ježke.

ježel hiša original

Turo so začeli v rahlem sneženju kar na glavni cesti. Turna pot jih je vodila najprej gosto poraščeno gmajno. Nato so nadaljevali po dolini Lobergelva, ki pripelje do manjšega jezera (800 vnm) pod vrhovoma Sofiatinden in Sultinden. Tam se je skupina ločila, Barbara, Marjana, Aleš, Ažmi so odsmučali v smeri pristopa.
Andrej in Cena
Andrej in Cene sta pot nadaljevala do grebena Sultinden (cca. 1000 vnm). Od tam sta odsmučala po naključno izbrani jugo-zahodni grapi. Vidljivost je bila glede na razmere dokaj dobra, sneg je bil v vrhnjem delu razmeroma napihan, v spodnjem delu sva pa odpeljala skoraj prvovrsten pršič. Zatem sva odpeljala nekaj ojuženih pobočij do avta. Glede na vremenske razmere je bila turca odlična.
Andrej in Cena

Tromsø (4.4. 2017)

Norveška nam za konec kaže bolj moker obraz. Včeraj smo deževni dan izkoristili za muzej, nakup spominkov in seveda kakšno pivo. V kronah je cena piva čisto v redu med 80 in 100, malo manj spodobna ko jo preračunaš v evre. Je pa pir dober, še posebej v pivnici ob najbolj severni pivovarni.
trajekt

Mesto je dobilo ime po otoku Tromsøya (*). V Tromsu živi okoli 51.000 prebivalcev. Skupaj s študenti okoli 85000. Mesto je preko ozkega preliva z mostom povezano s kopnim. Tromsø je po številu prebivalstva osmo največje norveško mesto, ki se med drugim ponaša z dejstvom, da je najsevernejše univerzitetno mesto na svetu. V njem tudi najsevernejša pivovarna s pivnico.

muzej muzej

Poleg te smo obiskali še polarni muzej in polarij. Mestno središče je locirano na vzhodni strani otoka Tromsøya — skoraj 400 km znotraj arktičnega kroga. Tromso je matično pristanišče za severnomorsko ribiško ladjevje in izhodišče za pot na Svalbard. Tromso je bil tudi izhodišče za polarne odprave. Središče mesta Tromsø vsebuje največje število starih lesenih hiš v severnem Norveškem. Do leta 1850 je bil Tromsø glavno središče za arktični lov. Do konca 19. stoletja je Tromsø postalo glavni arktično trgovsko središče, iz katerega so startale mnoge arktične odprave.

Raziskovalci, kot so Roald Amundsen, Umberto Nobile in Fridtjof Nansen so uporabljali poznavanje arktičnih razmer v Tromsoja, in pogosto vključili v svoje posadke iz prebivalcev mesta. Ko je Nemčija napadla Norveško leta 1940, je Tromso kratko služil kot sedež norveške vlade.

1) https://sl.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8Tromso

Russelvfjellet (05.04.2017)

mapa
Vrh pa ne vem kakšen je, saj sem zaključil v gosti megli in vetru ~50m pod vrhom (po višinomeru na uri). Ostala skupina je zaključila tik pod vrhom, kjer jih je obdajala gosta megla z močnim vetrom in sneženjem. Pod vrhom so jih pozdravili zastrugi in še močnejši veter.
Zato so kakšen meter pod vrhom raje obrnili in »abručali« v »ne-norveškem stilu«. Ko smo se izvili iz megle so nas čakali romantični pogledi na razburkano severno morje. Sam sem še suh pri-smučal do avta, za razliko od ostalih bolj mokrih kot suhih. Bolj mokri kot suhi smo bili hitro v avtih in v naši koči kjer se sušimo in čakamo, da se jutri preselimo v toplejše kraje, za razliko od domačih Laponcev, ki nimajo nobene izbire več. Laponci
transport
transport
Še zadnji juhuhu iz Lyngenskega turne smuke! Barbara, Marjana, Andrej, Ažmi, Boris, Dare, Cene in Aleš

Norge 2017 – zaključek(05.04.2017)

Fjordi in naš gostitelj Bjorn so nas lepo sprejeli: s pol metra novega suhega pršiča. Na letališču v Tromsoju sta nas pričakala Bjorn in Astrid in nas odpeljala k Astrid, naši prvi gostiteljici, saj so bile ceste v Svensby zaradi novega snega zaprte. To smo izkoristili za obisk picerije z odličnimi picami po 32 Eur. Na poti v Bjornov vikend naslednji dan smo se po srečanju z obcestnim jarkom navadili na normalno hitrost na zasneženi cesti in širino cestnega pluga. Volvo xc60 je bil ob pomoči ekipe uspešnejši od grabna. Čeprav je imel mercedes c350 avtomatik vgrajene naše dele, ni bil bolj prepričljiv. Bjorn nam je prepustil za en teden svoj vikend s teraso, kamor je Andrej obesil našo zastavo in veliko dnevno sobo, kamor je Aleš obesil zastavo TKG. Poleg tega nam je prepustil tudi lisico, ki jo je Boris zalagal z ostanki krače in hrane. Po double decker turah, sta si Boris in Dare vzela čas za lažjo turo: Dare ob računalniku, Boris pa ob morju, kjer je bilo treba paziti na morske ježke. Kot je že Andrej napisal, se vsaka pravljica enkrat konča, tako se je tudi norveška zimska pravljica. Začela se je pomladanska pravljica s prvim dežjem, en mesec prezgodaj. To smo izkoristili za obisk polarija in polarnega muzeja, kjer so nas impresionirali Nansen in ostali. Norveško pravljico smo zaključili s tušem pod Russelvfjelet in brez kopanja v norveškem morju. Fjorde in vrhove so osvajali: Barbara, Marjana, Andrej, Ažmi, Aleš, Dare, Cene in Boris.

Tekst je povzet iz opisov na razmere.turni-klub-gora.si

Vulkansko smučanje v Čilu (Vulcano skiing in Chile)

Poročilo komisije za razvoj Turnega kluba gora
Poročile turnih smukov za sezono 2018 Vseh opisov na razmerah turnega kluba je 804.  Nekaj je opisov z dvema ali
Read more.
EXIF meta oznake na fotografijah
Informacije na fotografijah, ki jih beležijo pametni telefoni ali DSLR fotaparati Ste kdaj imeli težave s slikami, posnetimi na mobilni
Read more.
Smo pripravljeni na zimo …
Letos zima nedvomno bo. In če se meri po količini drv, ki so bila posneta  v teh dneh v starem
Read more.
Snežno e-kolo
Pozabite  na  zip vezice,  plašče s  kramponi,   itd   za povečanje  vleka vašega  kolesa.    Zakaj nebi uporabili enega od teh
Read more.
GDPR
Varovanje podatkov V komisiji za razvoj v Turnem klubu GORA kot v biofit.blog in razmere.si cenimo  cenimo vašo zasebnost, zato
Read more.
ZNANOST v TELESNI VADBI
Kako se telo prilagaja vzrdržljivostni vadbi To je  primer, kako se telo prilagaja vadbi za vzdržljivost.  Ta predstavlja za organizem fiziološki
Read more.
Blejske kolesarske avanture – Bled Bike Adventures
Bled z Bohinjem omogoča lepe kolesarske avanture za vsakega kolesarja. Tudi če je kolo ostalo doma, je v kampu V.
Read more.
Smrekovi in borovi vršički
Smrekovi in borovi vršički   Smreka, bor in rušje spadajo v družino BOROVK – Pinaceae. Sem spadajo še NAVADNA JELKA
Read more.
Smučanje nad fjordi (Skiing in Norge, 2017)
Norge 2017 (30.03.2017) Naš cilj so bile  Lyngen Alps, ki  ponujajo čudovito naravno panoramo tako poleti kot pozimi. Svetovno znani
Read more.
Vulkansko smučanje v Čilu (Vulcano skiing in Chile)
Po nekajletnem pričakovanju in pripravah je dozorela želja po smučanju na vulkanih v Čilu. Čile je država v južni Ameriki
Read more.

Po nekajletnem pričakovanju in pripravah je dozorela želja po smučanju na vulkanih v Čilu.
Čile je država v južni Ameriki z več kot 5000km morske obale, ki meji na pacifiški ocean. Jezik je južnoameriška španščina.

Seznam tur, opise in sledi je odlično pripravil Aleš že pred časom ali več:
Ture – opis
Več opisov, sledi, kart, itd. pa je na spletu:
karte, gps track, karte in opisi, razmere vulkani, gps track, karte in opisi, kamere čile

Mišo pa se je specializiral za rezervacije: od avta do prenočišč in accounting managerja za vodenje stroškov.

Letalske karte smo rezervirali že spomladi 2016 za sredino avgusta. Za osvajanje vulkanov smo si rezervirali čas od 16. avgusta do 3. oktobra z nekaj dnevi rezerve.
Z avtom smo se zapeljali zjutraj v Benetke, kjer smo parkirali na najcenejšem parkirišču. Vreme je bilo še poletno in smo lahko naredili nekaj fotografij z vozički polnimi z opremo na poti v letališko zgradbo.
letališče v Benetkah

Polet je bil iz Benetk ob zgodnji popoldanski uri do Madrida in pozni popoldanski do Santiaga.
letališče v Madridu

V soboto zjutraj smo pristali v Santiagu.
Lep pozdrav
Na letališču smo prevzeli rentacar in se še isti dan odpeljali 320 km proti jugu do vasi Panamavida.
Route sur

Za Nissan Xtrail smo plačali ~ €1400 in za kavcija ~€2000. Večjih težav z njim razen eno flikanje gume (nekaj evrov) in počena zgornja plast prednjega stekla nismo imeli. Počeno steklo nam na koncu niso zaračunali ( avto je bil videti že amortiziran).
Presenetili so nas varnostniki na parkingu s pumpo in restavracijo ob cesti “Via Americana” . Varnostniki na parkingu
Osvajanje vulkanov smo začeli na severu in čeprav so se vulkani upirali na vse načine, smo jih suvereno osvojili. Najprej so na poti v Panamavido Alešu vzeli bančno kartico. So pa nam za independence day podarili 3 steklenice vina tinto reserva pri don Alejandro.
laguna de Maule
laguna de Maule
18.09.2016
Naš prvi cilj je bil El Hito, 3109 m . (GPX) V nedeljo smo imeli nadaljnjih 140 km do jezera Maule na prelazu tik pred čilsko-argentinsko mejo. Čim smo stopili iz avta so nas preplavili enkratni razgledi: na eni strani laguna Maule in na drugi zasneženi vulkanski vrhovi. Razen Aleša in Barbare sva bila midva z Mišotom precej zdelana (višina, vročina in kratke priprave). Vsi pa smo imeli velikanske cokle, ki se jih nismo znebili do trde izravnave pod vrhom. Zato sta vrh dosegla Barbara z Alešem, Boris je obrnil malo prej, Mišo pa še 200 m nižje. Smo pa zato imeli vreme in razmere za smuko več kot idealne.
elhito
elhito
elhito

V nedeljo smo razmeroma pozno zaključili s turnim smukom in hitro preračunali, da nimamo več dovolj časa za 360 km vožnje proti jugu do vulkana Chillan, ki je bil načeloma naš naslednji cilj. Ob jezeru smo srečali skupino lokalcev, ki so se šli variantno smučanje (za vzpon so uporabljali snežne sani) in sklenili, da bomo še en dan ostali tukaj in izvedli turo po njihovih sledeh.

Najprej smo se morali spustiti v dolino in prvo prenočišče, ki smo ga našli, je bil kar naš stari znanec Don Alejandro v kraju Panimavida. Naslednje jutro smo se odpravili nazaj na prelaz.
kota2711

Za cilj smo izbrali greben nad cesto in ga poimenovali kota 2711 nad jezerom Maule.
Vzpon je ponovno minil v znamenju cokel. Vrh je bil dejansko 100 m nižji kot so nam prejšnji dan povedali lokalci in smo bili gor prej kot smo pričakovali.
laguna de Maule
Smo bili pa zato nagrajeni z dvema čudovitima grapcama, v katerih smo imeli še pršič.
laguna de Maule
Potem pa samo še uživancija do avta.
laguna de Maule
laguna de Maule
laguna de Maule

Zvečer smo spoznali, da je še dobro, da smo bili na tako kratki turi, saj smo se do naslednjega izhodišča pripeljali že v temi.
laguna de Maule lodge las trancas
Pred tem so nas pred Chillan-om zaustavili karabinerji. Alkohol v kabini avtomobila je v Čilu strogo prepovedan so me opozorili, ko sem prznal, da je pločevinki pivo. Na srečo piva na zadnjih sedežih niso popisali. Vulkani so nas potem na poti v Chillan zapeljali še do hotela s 5 srčki, ki sem jih je zadnji čas opazil in opozoril Mišota, ki je sedel za volanom.

Naslednja vulkana: Chillen Nuevo (3186 m) in Vieho poleg lepo belega Nevados de Chillen nista vzbujala veliko
upanja za smučanje. Zato je bil pa večer bolj zabaven. Ob prihodu v hostal v Thermas sta naju sprejela dva klovna na trampolinu. Tudi zvečer sta bila zabavna: prvi je steklenico vina hotel odpreti z lesnim vijakom in kladivom, drugi pa je Mišotu serviral kuhano breskev v sladki koruzi, medtem ko se je prvi ukvarjal z bebe-jem.

20.09.2016
Nevados bi bil predolg zalogaj, zato smo zjutraj po zaprtem smučišču zakorakali po blatnem vulkanskem pepelu proti

laguna de Maule

laguna de Maule
Chillen Nuevo in po 100 m višincev uspeli priti do snega na smučarski progi. V bistvu gre smer do vrha smučišča za oba vilkana po istem smučišču. Po 650 m vzpona smo prišli na vrh smučišča in med sivino vulkanov se je prikazala tudi bolj svetla zasnežena dolinica do sedla med starim in novim vulkanom. Zagrizli smo v strmino in obšli kadeče
laguna de Maule
razpoke, ki so pred nekaj meseci natrosile siv pepel. Mišo je s preudarnim tempom premagal dve tretjini vzpona. Pri tem ga je vzpodbujal Pero (pes), ki je mimogrede še skočil mimo mene do Barbare in Aleša in tako do pri prvih kadečih razpok.
laguna de Maule
Aleš in Barbara sta pohitela nad sedlo in po temno sivem snegu prišla do vrha in skoraj do roba kraterja na smučeh, ko sem sam prišel do sedla pod vznožjem. Zadnjih 15 m pa sta šla peš po 20 cm blatnem vulkanskem pepelu na
laguna de Maule
laguna de Maule
snežni podlagi. Na vrhu so ju zadržali lepi pogledi na krater in nedolžen dim, ki se je vil iz nasprotnega roba. V ozadju se je dvigal bel Nevados de Chillan. Navzdol jima je šlo najprej počasi po temno sivem snegu, potem
laguna de Maule
pa vedno lepše. Kar vztrajno sem jima sledil in srečali smo se nad sedlom. Tu sta počakala, da osvojim vrh, potem pa smo vsi odjodlali po pomladanskem firnu in na koncu še po zratrakirani progi skoraj do avta.
laguna de Maule
Naslednji dan smo porabili za 500 km vožnje proti jugu do province Osorno, saj je bila vremenska napoved za naslednje dni lepša za jug. Osorno namreč sodi že v severno Patagonijo, kjer je vreme najbolj nepredvidljivo in tudi ob lepem vremenu lahko nagaja močan veter.
22.09.2016
Naš naslednji cilj je bil vulkan Casablanca, 1990 m.Gpx Čeprav je izgledal na pogled najlažji se je izkazal za najtežji pristop.
Ko smo se pripeljali na smučišče Antillanca, ki leži ob njegovem vznožju, smo bili kar precej poparjeni, ko so
laguna de Maule
nam povedali, da je zaradi močnega vetra vzpon na Casablanco prepovedan oziroma, da mora naš vzpon odobriti CONAF
laguna de Maule
(gorska žandarmerija ali nekaj takega). Kar kako uro smo izgubili, preden se je od nekod pojavil odgovorni in še nekaj časa za prepričevanje (med drugim smo mu morali pokazati dereze in cepine, Boris pa mu je dokazoval našo izkušenost s svojo izkaznico Alpenvereina…), da nas je spustil gor. Potem smo se morali še registrirati na Informacijah in istočasno zbarantati ceno za eno vožnjo s sedežnico (najprej so nam hoteli računati kar dnevne karte).
laguna de Maule
Vzpon je sprva res potekal po precej trdem snegu, a ko smo po prvi strmini dosegli dolgo sleme, ki vodi do Casablance, smo prišli na severna (prisojna) pobočja, pa še veter se je precej umiril, tako da je bil sneg lepo omehčan. Omenjeno sleme precej valovi in vodi daleč naokrog, tako da kar nekaj časa porabili, preden smo se zagrizli v vršno pobočje Casablance, po katerem smo bili razmeroma hitro na vrhu. Tu smo srečali nekaj lokalcev in
laguna de Maule
ameriški par, ki se je naslednje leto odpravljal v Evropo in Slovenijo. In res smo se srečali letos (2017) na pikniku TK Gora.
laguna de Maule
Perfekten srenec nam je omogočil odlično smuko, le po slemenu smo morali opraviti dva krajša vzpona s smučmi na ramah. Potem pa je sledil še zaključni spust do smučišča in pivo na toplem sončku terase restavracije ob vznožju žičnic.
laguna de Maule

Na poti v proti Osornu so nam ponagajali vulkani in nam preluknjali zadnjo gumo. Na srečo je bila rezerva v redu, čeprav pod vso našo opremo
laguna de Maule
Pri kmetu, kjer smo prespali, je bilo kot v zimski sobi in še svoj whisky smo morali piti, saj razen domače hrane in pijače (jagodni sok) drugega ni imel.
laguna de Maule

23.09.2016
Naš najjužnejši cilj, Osorno, 2662 m, se je izkazal z najboljšim snegom v tej sezoni in najbolj prijaznimi žičničarji, ki so pohvalili Kranjsko goro in Mišota, ki je edini imel elanke.

Med jutranjo vožnjo do vulkana smo ugotovili, da je smučišče na jugu in ne na severovzhodu. To je malo zmanjšalo naše upanje na dobre razmere, saj na tej strani ekvatorja južne flanke pomenijo trd sneg.

Smučišče na katerem smo začeli turo je še samevalo.
laguna de Maule
Vzpeli smo se ob prvi sedežnici po progi brez snega. Na drugi sedežnici so nas pa žičničarji sami povabili, da naj se peljemo z žičnico, kot da hodimo peš in tako pridobili 350 m višine. Prijazni žičničar nam je razložil vse o vzponu in kljub temu, da je napovedal trd sneg, zagotovil, da bo današnji dan idealen.
In smo šli na začetku na psih, potem pa z derezami.
laguna de Maule
Sneg je bil trd, super za hojo z derezami, ni pa bil navdušujoč za smučanje. Barbara pravi, da ni bilo tako zelo strmo, ampak bi pa bilo hudo, če bi kdo zdrsnil. Ker ni bilo nič vetra in nobenega oblačka, se je sneg počasi začel mehčati.
laguna de Maule
Aleš je malo potegnil in tudi po bolj strmem zadnjem delu je po vedno mehkejšem snegu šlo hitro. Zadnja ovira je bil ledeni obroč pod vrhom, ki se je pa izkazal za lažjega kot je bilo videti.
laguna de Maule
Še posebej, ker je sledil stopinjam čilsko-švicarske naveze petih pešcev. Na vrhu vulkana brez kraterja, so se odprli fantastični razgledi.
laguna de Maule
Hitro je sestopil do smuči, ki so ga čakale pod ledenim obročem.
laguna de Maule
Odsmučal je po res najboljšem firnu do preostale trojice, potem smo pa skupno odvriskali do konca snega.
laguna de Maule
Vmes nam je domačin na smučah potrdil, da so današnje razmere najboljše v celi letošnji sezoni.
laguna de Maule
Jaz in Barbara sva se dala odpeljati s sedežnico, Aleš in Mišo pa sta pošteno odpešačila in naju seveda tudi prehitela.
laguna de Maule
Za nagrado smo pa vsi zaslužili po eno drago, malo čilensko pivo (plus enega za Juana).
laguna de Maule
Iz Osorna smu se zapeljali v Triwe hostal, kjer smo prespali. Žal so že za naslednji teden reklamirali Oktoberfest, tako da smo se samo sprehodili do jezera. Za večerjo je gospodinja šla v sosednjo vas po meso, ki je najboljše v teh krajih. Smo pa morali piti našo reservo, ki smo jo vozili v prtljažniku še od don Alejandra.

25.09.2016
Včeraj smo se začeli vračati proti severu in naš naslednji cilj je bil vulkan Villarrica 2847 m, nad mestecem Pucon.
laguna de Maule
Je eden najbolj obiskanih vulkanov v Južni Ameriki. Lani marca je zadnjič bruhal in do letošnjega julija je bilo področje okoli njega zaprto.
laguna de Maule

Čeprav se iz kraterja še vedno vije vulkanski dim, je ob ugodnem vetru vzpon nanj, razen zgornje strmine, nezahteven. Veter je odnašal vulkanski dim stran od nas in vzpon po severni flanki je pomenil mehak popolnoma predelan sneg.

laguna de Maule

Zjutraj smo plačali okoli 13,5 EUR na osebo za eno vožnjo in nismo vedeli, da to pomeni le prvo sedežnico, ki sploh pripelje do snega in premaga le okoli 200 višincev.

Najvišja sedežnica najbrž ne dela že od lanskega izbruha vulkana, pa tudi na nobeno drugo (saj so le 3 obratovale – za vso je dnevna karta okoli 40 EUR…) nas niso spustili, kar nam je precej podaljšalo vzpon. Kljub temu smo dokaj hitro napredovali do vršne strmine, ki jo je bilo enostavneje premagati peš na derezah.
laguna de Maule
laguna de Maule
laguna de Maule
Pogled na krater vulkana in siv dim iz njega je bil veličasten, prav z roba kraterja pa je bilo videti tudi rdeče žarečo lavo na dnu kraterja.
laguna de Maule
Ker nam dim in strupeni plin nista posebej »ugajala« (vodniške naveze so imele celo plinske maske), smo se hitro pripravili za spust, smučanje je bilo ponovno eno samo uživanje po prostranih snežiščih in po krasnem spomladanskem srencu vse do piva na terasi smučišča.
laguna de Maule
laguna de Maule

laguna de Maule
Nato smo se iz Osorna zapeljali v Caracautin. Med potjo so nas napadli vulkani s kamni in zadeli prednjo šipo, na srečo so prebili samo zgornjo plast. Nastanili smo se v Andenroses pri Hansu in Danieli. Na vrsti sta bila se zadnja vulkana: Lonquimay, 2865 m in Llaima, 3125 m.

 

27.09.2016
Pri vzponu na
Lonquimay, 2865 m, so nas čilenski žičničarji prijetno presenetili. V nasprotju z Villarrico, kjer je bila najvišja žičnica prepuščena propadu, je bila na smučišču Corralco celo ena vlečnica več kot je napovedoval vodnik in z njo smo se lahko potegnili kar slabih 500 m pod vrh vulkana. To je bila tudi naša prva tura z malo bolj koprenastim vremenom – kar je bilo po svoje dobro, saj sneg ponoči ni pomrznil in smo se po vzhodnem grebenu enostavno vzpenjali (v trdem ali ledenem bi bila zaradi izpostavljenosti povsem druga pesem).
laguna de Maule
laguna de Maule
laguna de Maule
Mišo in Barbara sta se zadovoljila z vrhom, Boris in Aleš pa sta odsmučala še v krater in naredila dodatnih 150 višincev. Sta pa Boris in Aleš morala bolj potruditi iz ledenega kraterja brez derez, ki so se sušile na robu kraterja.
laguna de Maule
Smuka je bila tako kot na vseh čilskih turah doslej odlična.
laguna de Maule
laguna de Maule
laguna de Maule
laguna de Maule
V Andenroses je za apres ski zabavo skrbel mladi hotdog-pero in skakal okoli Mišotovih smuči.
laguna de Maule
Med tem so mi skrili tablico v poušter, ampak je Hans to takoj uredil s čistilko. Hans se je izkazal tudi z rojstno dnevno torto za Mišota z malimi vulkančki.
laguna de Maule
laguna de Maule
28.09.2016
Na koncu pa še za posladek Llaima, 3125 m visok aktiven vulkan. Najbolj pravi vulkan, najlepši in menda najbolj aktiven. Za prvi dve trditvi smo se prepričali, za tretjo pa samo iz opozoril in semaforjev za nevarnost. Iz našega prenočišča pri prijaznem Hansu smo do izhodišča rabili dobro uro vožnje, večinoma po makadamu. Opis obljubljal osem ur dolgo turo.
laguna de Maule

laguna de Maule

Začetek je bil previden po vulkanski cesti. Pogled na vulkan je bil več kot lep, manj navdušeni smo bili nad začetkom snega, ki se je belil visoko nad aravkarijami.

S smučmi na nahrbtniku smo se zagrizli preko polja lave. Vmes smo morali rešiti problem globoke struge, ki je ostala za izbruhom lave.
laguna de Maule
Po dobri uri smo skozi gozda aravkarij prišli do snega.
laguna de Maule
In potem je bilo vedno lepše. Sneg idealen za vzpon. Šlo je po dolinicah, bolj in manj strmih pobočjih.
laguna de Maule
laguna de Maule
Ker nam je dostop veliko časa, je izgledalo, da bomo vrhu samo pomahali.
laguna de Maule
Zadnjih 900 m je strmih, zato smo nadaljevali na derezah. In šlo je direktno navzgor ob grebenu. Ker smo bili vztrajni, je bil vrh vedno bližji.
laguna de Maule
Kljub dogovoru, kdaj obrnemo, naju je z Alešem odneslo do vrha, Barbara pa naju je počakala 500 m pod vrhom. Na vrhu je bilo treba še 30 m do roba kraterja, med žveplenimi fumarolami.
laguna de Maule
V kraterju se je pošteno kadilo, a je k sreči veter odnašal žveplene hlape.
laguna de Maule
Razgledi so bili fantastični na vse naše osvojene vulkane. Sneg je bil že predelan in 40 stopinj naklona in široko pobočje je bil en sam užitek.
laguna de Maule
Kmalu sva bila pri Barbari, potem pa še užitkarsko smučanje po dolinicah do gozda aravkarij.
laguna de Maule
laguna de Maule
laguna de Maule
Sledilo je še pešačenje in prerivanje skozi aravkarijev gozd, pa prečenje polja lave.
laguna de Maule
Ampak ko smo pogledali nazaj, so nam šla usta do ušes.
laguna de Maule
Tole je bil res najboljši smuk tako zaradi 2000 m vzpona kot 1650 smučanja in kičasto lepega okolja.

Ker so nam bili vulkani z vremenom naklonjeni, smo si ogledali še pacifiško obalo od Costitucion-a do Valparais-a in Vin del Mar-a.

En Chile mejor: Barbara, Mišo, Aleš, Boris