GDPR

Varovanje podatkov

V komisiji za razvoj v Turnem klubu GORA kot v biofit.blog in razmere.si cenimo  cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih nepooblaščenih oseb, kar  zagotavlja brezskrbno in nemoteno sodelovanje .

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni  glede na zakonske uredbe, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Varovanje osebnih podatkov pomeni:

 •  ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.
 • vaših kontaktnih  ne bomo nikoli posredovali tretji nepooblaščeni stranki.
 •  lahko  se hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte ali drugih oblik komuniciranja.

Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo  identiteto.

 

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • Pošiljanje  e-novic (elektronskih) na vaš elektronski naslov,
 • Vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

 

GDPR

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki je začela veljati s 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poda izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako so posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

 

Kaj lahko kot naš uporabnik z uvedbo in ukrepi GDPR pričakujete?

 

 • Pravica do preklica privolitve
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov
 • Pravica do popravka osebnih podatkov
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Pravica do ugovora obdelavi
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
 • pravico do učinkovitega pravnega sredstva

 

Osebni podatki

Ponudnik, skladno z nameni opredeljeni v tej politiki zbira naslednje osebne podatke: osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča), kontaktni podatki (e-poštni naslov) .

 

Hramba osebni podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika.

 

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti od e-novic ali zahtevati izbris podatkov, nam lahko to zmeraj sporočite na naš e-mail naslov:  newsletter@razmere.si

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov nam pišite na: newsletter@razmere.si

 

Avtomatično beleženje informacij

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

 

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

Posodobljeno: 25. maja 2018